Loading...
Instalacje

Bezpieczeństwo w budynkach i sygnalizatory akustyczne

Rolę sygnalizatorów akustycznych w systemach bezpieczeństwa budynków, w tym systemach przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, można opisać jako środki służące do wczesnego ostrzegania osób przebywających w budynku o zagrożeniach i informowania ich o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Rola sygnalizatorów akustycznych


W przypadku systemów przeciwpożarowych sygnalizatory akustyczne są wykorzystywane do szybkiego powiadamiania osób o wybuchu pożaru. Ich dźwięk jest łatwo rozpoznawalny i natychmiast przyciąga uwagę. Może się on różnić w zależności od rodzaju zagrożenia. Umożliwia to szybką reakcję na sytuacje awaryjną.  Sygnalizatory mają za zadanie informować i kierować osoby znajdujące się w budynku w czasie ewakuacji. Powinny one posiadać certyfikaty użytkowania być zgodne z normami UE. Ważną kwestią jest specyfikacja produktowa, muszą także spełniać inne ważne wymogi.

Rola sygnalizatorów przeciwpożarowych zewnętrznych

Sygnalizatory przeciwpożarowe zewnętrzne projektowane są w taki sposób, aby jak najwcześniej wykryć pożar. Mogą być to czujniki optyczne, dymu, ciepła czy gazu. Jeśli taki czujnik wykryje obecność któregoś z nich alarm zostanie uruchomiony. Mają za zadanie zwrócić uwagę wszystkich osób z otoczenia na zagrożenie. Sygnalizują to za pomocą dźwięku, światła lub kombinacji obu. Stosuje się je zazwyczaj na zewnątrz obiektów, aby ostrzec osoby z pobliskich budynków lub przechodniów o niebezpieczeństwie. Niektóre wyposażone są w systemy lokalizacji pożaru oraz pozwalają na określenie dokładnego miejsca, w którym wykryto pożar. Pozwala to odpowiednim służbom ratowniczym na dotarcie do danego miejsca i podjęcie odpowiednich działań.

Sygnalizatory mogą wysyłać sygnały dźwiękowe lub świetlne w określonym rytmie, aby wskazywać, gdzie znajdują się najbliższe wyjścia ewakuacyjne. Niektóre połączone są z systemami monitoringu, które automatycznie informują odpowiednie służby ratunkowe o wykrytym pożarze. Muszą być one zamontowane według wytycznych wskazanych w specyfikacji produktowej. Ważny będzie wybór odpowiedniego miejsca na montaż, tak aby dźwięk dotarł również do osób znajdujących się w budynku, a nawet do tych, którzy znajdują się w oddalonych pomieszczeniach.