System rejestracji czasu pracy – jakie daje korzyści?

Zautomatyzowane systemy rejestracji czasu pracy na zachodzie są bardzo rozpowszechnione. Również w Polsce korzysta z nich coraz więcej firm. Dają wiele korzyści. Przyspieszają i usprawniają zadania związane z rejestracją czasu zatrudnionych osób. Firma może stać się bardziej innowacyjna i konkrecyjna wobec innych podmiotów gospodarczych.

System rejestracji czasu pracy – szybkość i niezawodność

Tradycyjna rejestracja czasu pracy wszystkim kojarzy się z papierowymi listami obecności. Pracownicy mieli obowiązek uzupełniać na nich rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy. Następnie listy trafiały do działu kadr, gdzie były przetwarzane. Takie rozwiązanie niosło ze sobą możliwość popełniania licznych omyłek. Pracownik działu kadr mógł źle zliczyć przepracowane godziny bądź urlop. Nowoczesny system rejestracji czasu pracy wszystkie czynności wykonuje automatycznie. Pracownik zamiast uzupełniać listę obecności zapisuje swoje przybycie i opuszczenie zakładu pracy przy rejestratorze. Wszystkie dane natychmiast trafiają do bazy danych, gdzie są przetwarzane. Na ich podstawie powstaje rejestr czasu pracy. Pracodawca ma do niego wygodny wgląd poprzez komputer bądź smartfon.

Rodzaje rejestratorów

System rejestracji czasu pracy może wykorzystywać różne urządzenia. Wyróżniamy rejestratory na kartę zbliżeniową oraz rejestratory biometryczne. Te drugie skanują linie papilarne, rysy twarzy bądź oko. Rejestratory biometryczne dają nam większą pewność, że rejestracji dokonała właściwa osoba. W przypadku urządzeń na kartę gwarancja bezpieczeństwa jest nieco niższa. Możemy wtedy zastosować rejestratory na kartę połączone z monitoringiem.

Brak archiwum i zmniejszenie liczby zatrudnianych osób

Przetwarzanie przez firmę dużej ilości papierowej dokumentacji wiąże się z koniecznością prowadzenia archiwum. Dzięki systemowi rejestracji czasu pracy ilość ta znacznie się zmniejsza. Miejsce w biurze możemy przeznaczyć więc na inne cele. Dodatkowo zautomatyzowany system wiele czynności wykonuje za człowieka. Przedsiębiorstwo nie musi więc zatrudniać dużej liczby pracowników w dziale kadr. Pozwala to zoptymalizować wydatki w tym zakresie.

Przydatne informacje znajdziesz również na stronie https://biosys.pl/rejestracja-czasu-pracy

Rekomendowane artykuły